وبلاگ تخصصی حشره شناسی


گفت وگو با عليرضا نادري، پروانه شناس و نويسنده كتاب راهنماي ميداني پروانه هاي ايراني

نويسنده: فرناز حيدري

پروانه هاي ايران تا مدت هاي مديد رازهاي سر به مهري بودند که فقط به دليل زيبايي ظاهري مورد تحسين قرار مي گرفتند. محققان بسياري سال ها تلاش کردند و رنج سفرهاي بيشمار را بر خود هموار ساختند تا با ثبت يکي از غني ترين سرمايه هاي کشور در بانک هاي اطلاعاتي جهاني زمينه را براي شناسايي و مطالعات بيشتر فراهم کنند. مهندس عليرضا نادري 20 سال است روي پروانه هاي ايراني تحقيق مي کند و کتاب راهنماي ميداني پروانه هاي ايران را نوشته است. به عقيده نادري پروانه ها به واسطه عمر کوتاه و ناتواني در سازگاري سريع با تغييرات شرايط، محيطي مي توانند يکي از بهترين شاخص ها براي سنجش سلامت اکوسيستم باشند. اين محقق ايراني موفق شده چندگونه و زيرگونه جديد از پروانه هاي ايراني را در مرکز بارکد زيستي معرفي و ثبت کند. مصاحبه اختصاصي جام جم را با او در ادامه مي خوانيد.
    
    چه عواملي بر شناسايي يک گونه پروانه به عنوان گونه اي جديد يا بومي تاثير دارد؟
    به همت تعداد زيادي از متخصصان داخلي و خارجي تا امروز در ايران حدود 415 گونه پروانه ثبت و شناسايي شده است. از اين تعداد حدود 70 گونه اندميک يا بومي انحصاري ايران است از جمله گونه هاي شيرازيکا و زاگرسيکا که بومي منطقه زاگرس هستند و در نام علمي هم به زيستگاه آنها گريزي زده شده است. براي تشخيص يک گونه در قديم از صفات مورفولوژيکي (ريخت شناسي) استفاده مي شد، امروزه مورفولوژي همچنان کاربرد دارد ولي از آنجا که در حشرات به دلايلي نظير کوچک بودن آنها قضيه به نحوي تخصصي تر مي شود و صفات هم بسيار پيچيده و متنوع است، شناسايي گونه ها ديگر به آن راحتي نخواهد بود. در نتيجه بايد صفات جديدي پيدا شود که از جمله مي توان به پيش کشيدن مسائل اکولوژيکي و بيولوژيکي اشاره کرد. علاوه بر آن در سال هاي اخير مطالعات ژنتيکي نيز به ميان آمده که بارکد و آناليز ژنتيکي بخشي از اين قضيه است. مجموع اين موارد تا حدودي باعث مي شود يک محقق بتواند با اطمينان بيشتري بين يک گونه با گونه نظير تمايز قائل شود. در برخي موارد گونه ها تفاوت هاي بارز دارند؛ مثلادر گونه زاگرسيکا مي توان فقط از روي ظاهر، اختلاف را با گونه نزديک يعني مناوا تشخيص داد، اما در برخي گونه ها علاوه بر ظاهر لازم است کارهاي دقيق تر ژنتيکي، اکولوژيکي و بيولوژيکي انجام شود.


ادامه مطلب
دوشنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۲ | 15:14 | شهرام حسامی |

برگشت به فهرست نشريات
XML Effects of amitraz, buprofezin and propargite on some fitness parameters of the parasitoid Encarsia formosa (Hym.: Aphelinidae), using life table and IOBC methods
[English Abstract] M. Gholamzadeh, M. Ghadamyari , L. Salehi , V. Hoseininaveh
چکيده (2 مشاهده) | متن كامل (PDF) (14 دريافت)
XML ويژگی‌های زيستی (Cadra cautella (Lep.: Pyralidae روی ارقام مختلف خرمای انباری ايران
[English Abstract] عارف معروف ، مسعود امير معافی ، نورالدين شايسته
چکيده (0 مشاهده) | متن كامل (PDF) (3 دريافت)
XML Entrapment of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Prostigmata: Tetranychidae), by type IV glandular trichomes of Lycopersicon species
[English Abstract] Z. Saeidi , B. Mallik
چکيده (1 مشاهده) | متن كامل (PDF) (0 دريافت)
XML اجزای ترکيبات ضد يخ با وزن مولکولی پايين در حشرات کامل زمستان‌گذران سوسک برگ‌خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae
[English Abstract] شقايق سودی ، سعيد محرمی پور ، محسن برزگر ، مريم عطاپور
چکيده (7 مشاهده) | متن كامل (PDF) (8 دريافت)
XML Compatibility of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana with the insecticides fipronil, pyriproxyfen and hexaflumuron
[English Abstract] M. Rashid, A. Sheikhi Garjan, B. Naseri , M. Ghazavi , H. Barari
چکيده (0 مشاهده) | متن كامل (PDF) (5 دريافت)
XML تغييرات ترکيبات ضد يخ با وزن مولکولی پايين در لاروهای زمستان‌گذران کرم برگ‌خوار چغندر، (Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae
[English Abstract] مريم عطاپور ، سعيد محرمی پور ، محسن برزگر
چکيده (10 مشاهده) | متن كامل (PDF) (5 دريافت)
XML The influence of temperature on the functional response and prey consumption of Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae) on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)
[English Abstract] S. Jafari, Y. Fathipour , F. Faraji
چکيده (1 مشاهده) | متن كامل (PDF) (7 دريافت)
XML هزينه‌های ترشح مواد کورنيکولی شته‌ی جاليز، (Aphis gossypii (Hem.: Aphididae، به‌عنوان يک مکانيسم دفاعی روی قابليت‌های زيستی آن
[English Abstract] حميدرضا صراف معيری ، احمدرضا مهندسی ، احمد عاشوری
چکيده (2 مشاهده) | متن كامل (PDF) (4 دريافت)
XML Evaluation of COI and ITS2 sequences ability to distinguish Lysiphlebus fabarum and Lysiphlebus confusus (Hymenoptera: Aphidiidae)
[English Abstract] S. Rahimi , R. Hosseini, J. Hajizadeh , M. M. Sohani
چکيده (0 مشاهده) | متن كامل (PDF) (9 دريافت)
XML بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای زنبورهای گال‌زای بلوط (Hym.: Cynipidae) در استان آذربايجان ‌غربی
[English Abstract] محمدرضا زرگران ، محمدحسن صفرعليزاده ، علی اصغر پورميرزا
چکيده (0 مشاهده) | متن كامل (PDF) (13 دريافت)
XML A contribution to the knowledge of family Chalcididae (Hymenoptera: Chalcidoidea) in Iran
[English Abstract] H. Lotfalizadeh , E. Ebrahimi , G. Delvare
چکيده (0 مشاهده) | متن كامل (PDF) (9 دريافت)
XML بررسی تغييرات نقطه‌ی انجماد و تحمل سرما در افراد بالغ زمستان‌گذران شته‌ی (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae در تهران
[English Abstract] فاطمه سعيدی ، سعيد محرمی پور ، مريم عطاپور
چکيده (8 مشاهده) | متن كامل (PDF) (14 دريافت)
XML اولين گزارش گونه‌ی(Hym.: Ichneumonidae) Agrypon canaliculatum پارازتيوئيد لارو پروانه‌ی (Yponomeuta evonymella (Lep.: Yponomeutidae از ايران
[English Abstract] مصطفی نيکدل ، اريش دايلر
چکيده (0 مشاهده) | متن كامل (PDF) (10 دريافت)
XML اولين گزارش پشه‌ی گال‌زای بيد (Rabdophaga heterobia (Dip.: Cecidomyiidae از ايران و بررسی برخی از ويژگی‌های زيستی آن در استان آذربايجان غربی
[English Abstract] زهرا هاشمی خبير ، سيد ابراهيم صادقی ، کيت هريس ، سيامک حنيفه
چکيده (1 مشاهده) | متن كامل (PDF) (7 دريافت)
XML The first report of two new genera of the subfamily Tephritinae (Dip.: Tephritidae) from Iran
[English Abstract] S. Mohamadzade namin , J. Nozari
چکيده (0 مشاهده) | متن كامل (PDF) (3 دريافت)
XML اولين گزارش جنس و گونه‌ی (Florithrips traegardhi (Thys.: Thripidae از ايران
[English Abstract] ليلا رمضانی ، محمدسعيد مصدق ، ابراهيم سليمان نژاديان ، سعيد باقری ، کامبيز مينايی
چکيده (0 مشاهده) | متن كامل (PDF) (4 دريافت)
XML اولين گزارش گونه‌ی (Agistemus collyerae (Acari: Stigmaeidae از ايران
[English Abstract] حسن رحمانی ، يعقوب فتحی پور ، کريم کمالی
چکيده (1 مشاهده) | متن كامل (PDF) (11 دريافت)
شنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۱ | 23:10 | شهرام حسامی |

در حالي كه كارشناسان كشاورزي طي سال هاي اخير بارها نسبت به افزايش استفاده از سموم در مزارع جنوب كرمان هشدار داده اند، اما استفاده كشاورزان از سموم منسوخ شده بخصوص د.د.ت چيني رو به افزايش است.
    به گزارش مهر، استان كرمان يكي از مهم ترين قطب هاي توليد محصولات كشاورزي كشور به شمار مي آيد و تنها جنوب اين استان در توليد 4 نوع محصول كشاورزي رتبه اول كشور را دارد كه بيشتر شامل محصولات جاليزي از جمله گوجه فرنگي، خيار، فلفل و هندوانه و ساير محصولات كشاورزي است كه متاسفانه طي سال هاي اخير استفاده سموم و كودهاي شيميايي مجاز و غيرمجاز در مزارع كشاورزي شهرستان هاي مختلف كرمان افزايش يافته است و علاوه بر خارج كردن كشاورزي كرمان از دايره محصولات ارگانيك منجر به كاهش كيفيت و همچنين آلوده شدن محيط زيست نيز شده است به گونه اي كه برخي كارشناسان از اين مساله ابراز نگراني كرده اند.
    اين درحالي است كه در برخي از مزارع استان كرمان استفاده از سم د.د.ت كه مدت ها است در جهان به دليل مضرات ناشي از استفاده آن منسوخ شده، متداول شده است.

ادامه مطلب
دوشنبه ۱۲ اردیبهشت۱۳۹۰ | 10:21 | شهرام حسامی |

نويسنده: علي اخوان بهبهاني

در كالباس مارمولك ديده شد. شير... آلودگي ميكروبي دارد. روغن... سالم نيست. كشك... غيربهداشتي است. ماهي را با احتياط مصرف كنيد. آنتي بيوتيك در گوشت مرغ و... تمام اينها تيتر چند وقت اخير مطبوعات كشور بود. تازه اگر ماجراي آلودگي يا سالم بودن برنج هاي وارداتي و سوسيس و كالباس هاي غيراستاندارد را نديده بگيريم و الاآنها يك سالي هست كه تيتر دائمي روزنامه ها هستند. سلامت غذا و دسترسي به غذاي سالم دغدغه همه مردم است اما كمتر مي دانند چه غذايي سالم است و چه غذايي آلوده!
    چندي پيش روز جهاني غذا برگزار شد و هر چند موضوع اصلي اين روز برعليه گرسنگي متحد شويد و در حقيقت دسترسي به غذا بود اما نبايد بحث سلامت غذا را فراموش كرد. امروزه ثابت شده است غذاي ناسالم زمينه ساز بسياري از بيماري هاست. همچنين احتمال داده مي شود بروز انواع سرطان ها به دليل آلودگي هاي شيميايي و بيولوژيك مواد غذايي باشد. آلودگي مواد غذايي به فلزات سنگين از جمله سرب و كادميوم كه از راه كودهاي فسفاته و لجن هاي فاضلابي وارد گياه شده و در اثر تغذيه دام ها با علوفه آلوده و وارد شدن سرب و كادميوم در شير وارد چرخه غذايي انسان مي شود. طي مطالعات نشان داده شده است كه اين فلزات سمي در ارگان هاي بدن بويژه كليه تجمع پيدا كرده و نهايتا نارسايي كليوي را به دنبال دارد. آفلاتوكسين ها گروهي از سموم قارچي هستند و تغذيه با مواد غذايي آلوده به آفلاتوكسين مانند گندم و آرد، پسته، بادام زميني و شير نهايتا بروز سرطان كبد را در انسان به دنبال دارد. وجود آفلاتوكسين در شير، به دليل تغذيه دام با علوفه و نان كپك زده و همچنين در گندم به دليل نگهداري و ذخيره نامناسب گندم و كپك زدن آن به كرات گزارش شده است.همچنين ديده شده در شير مادران نيز اين سم وجود دارد كه ناشي از مصرف مواد غذايي آلوده است. وجود بقاياي سموم آلي كلردار كه دسته بزرگي از حشره كش هاي دفع آفات را تشكيل مي دهند و از ديرباز عليه بيماري مالاريا و نيز آفات و حشرات مورد استفاده قرار مي گيرند و آلودگي مواد غذايي از طريق انتقال شيميايي ناشي از مواد اوليه بسته بندي نيز در سال هاي اخير نگراني هايي را بوجود آورده است.
    مطالعاتي كه در طي سال هاي مختلف در زمينه آلودگي هاي ميكروبي و شيميايي مواد غذايي در كشور انجام شده است بيانگر چالش هاي جدي در وضع سلامت مواد غذايي است. به عنوان مثال مطالعه اي روي 525 نمونه از گوشت هاي مرغ در شهر تهران نشان داده است كه 25 درصد مرغ هاي مورد مصرف به انواع سالمونلاآلوده بوده اند كه بيماري سالمونلوز را با عوارض اسهال و استفراغ و عفوني شدن بافت روده اي به دنبال دارد.

ادامه مطلب
چهارشنبه ۱۲ آبان۱۳۸۹ | 19:50 | شهرام حسامی |

Vol. 29 (2), March 2010

Papers in Persian with English summary:

Kazemi, F., Talebi, A. A. and Fathipour, Y.
The reproduction and population growth parameters of Anisopteromalus calandrae (Hym.: Pteromalidae), a parasitoid of Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae)

1-10


Shahbazi, R., Salehi, L. and Jafari Khaljiri, Y.
Comparison of biological aspects of olive fly, Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae), on olive varieties under laboratory conditions

11-30

Payandeh, A., Kamali, K., Fathipour, Y. and Ostovan, H.
Biology and demography of the dubas bug, Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae), at three constant temperatures

31-44

Shahrokhi, S., Shojai, M. and Rezvani, A.
Study on population increase parameters of greenbug, Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae), on common wheat varieties in Varamin region, Iran

45-64

Moghaddam, M.
Scale insect (Hemiptera: Coccoidea) fauna of the southern coast of Caspian Sea (Golestan, Mazandaran and Gilan provinces, Iran)

65-98

Jamshidnia, A., Kharazi-Pakdel, A., Allahyari, H. and Soleymannejadian, E.
Natural parasitism of Telenomus busseolae (Hym.: Scelionidae) an egg parasitoid of sugarcane stem borers, Sesamia spp. (Lep.: Noctuidae), on sugarcane commercial varieties in Khuzestan

99-112


(Short communications)

Noei, J., Hajizadeh, J., Faraji, F., Ostovan, H. and Salehi, L.
First report of two species of predatory mites (Acari: Phytoseiidae) for Iranian fauna

113-116


Kishani Farahani, H., Goldansaz, S. H., Sabahi, G. and Baur, H.
First report of Pachycrepoideus vindemmiae (Hym.: Pteromalidae) from Iran

117-118

Boroumand, H.
The first report of the genus and species of the seed beetle, Stator limbatus (Col. Bruchidae), from Iran

119-120

Papers in English:

Karimi Malati, A. and Hatami, B.
Effect of feeding and male presence on some biological characteristics of female Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae)

1-11

Khiaban, N. G. M. Z., Haddad Irani-Nejad, K., Hejazi, M. S., Mohammadi, S. A. and Sokhandan, N.
A geometric morphometric study on geographical Iranian populations of the pod borer, Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae)

13-24

Eivazian Kary, N., Niknam, G., Mohammadi, S. A., Moghaddam, M. and Nikdel, M.
Morphology and molecular study of an entomopathogenic nematode, Steinernema bicornutum (Nematoda, Rhabditida, Steinernematidae) from Iran

25-34

(Short communications)

Rakhshani, H., Ebadi, R. and Gharali, B.
The first report of silver fly, Leucopis argentata (Dip.: Chamaemyiidae) from Iran

35-36


Karimpour, Y. and Razmi, M.
First report of Cryptus inquisitor (Hym.: Ichneumonidae) from Iran

37-39
چهارشنبه ۱۲ آبان۱۳۸۹ | 18:21 | شهرام حسامی |

علیرضا نادری از بزرگترین کلکسیونرهای ایرانی با موضوع حشرات که مجموعه ای بی نظیر و استثنایی از حشرات را دارد در گفتگو با مهر از کشف سومین نسل از گونه ای نادر پروانه خبر داد و گفت: در 350 سفر تحقیقاتی موفق به تدوین نقشه پراکندگی پروانه در کشور شدم.

علیرضا نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد کلکسیونی مشتمل بر 300 گونه از نرم تنان، حشرات، خار پوستان، انواع ماهی ها، مرجان ها، اسفنج ها، برخی از مهره داران کوچک، خزندگان، دوزیستان و بندپایان شامل عنکبوتیان و هزارپایان در ایران و خارج افزود: در ایران 20 هزار گونه حشره وجود دارد که از این تعداد هزار نمونه در این کلکسیون جمع آوری شده است.

وی با اشاره به مطالعه بر روی گونه های مختلف پروانه های ایران و سایر کشورها اظهار داشت: در ایران 410 گونه پروانه شناسایی شده است که تاکنون 395 گونه پروانه در این کلکسیون جمع آوری شده است. ضمن آنکه از کل 20 هزار گونه پروانه در دنیا، حدود هزار و 400 گونه در کلکسیون موجود است.


ادامه مطلب
یکشنبه ۱۷ مرداد۱۳۸۹ | 16:12 | شهرام حسامی |

خلاصه مقالات بخش آفات ارائه شده در نوزدهمين کنگره گياه پزشکی ايران

- فهرست مقالات

- فهرست نويسندگان

- مقالات بخش دشمنان طبيعی آفات و کنترل بيولوژيک

- مقالات بخش کنترل شيميايی، سم شناسی و جلب کننده ها

- مقالات بخش حشره شناسی کشاورزی و عمومی

- مقالات بخش حشره شناسی جنگل

- مقالات بخش کنه شناسی

- مقالات بخش عنکبوت ها، ترم تنان و مهره داران

 
منبع: پایگاه اطلاع رسانی حشره شناسی ایران
پنجشنبه ۱۴ مرداد۱۳۸۹ | 10:30 | شهرام حسامی |

 
ماهنامه زيتون

ماهنامه علمي، تخصصي، كشاورزي

شماره 207، خرداد 1389
72 صفحه

 
 آشنايي با درخت چريش به عنوان يك آفت كش و ساير ويژگي هاي آن
تهيه : دكتر علي جليليان   ص 43
 ارزيابي تاثير مبارزه شيميايي در كنترل آفت زنجرك خرما
زينت احمدزاده ، حميد دهدار   ص 46
چهارشنبه ۱۳ مرداد۱۳۸۹ | 17:35 | شهرام حسامی |

 
فصلنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي

فصلنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي داراي رتبه علمی - پژوهشی (کشاورزي) به زبان فارسي، انگليسي

سال شانزدهم، شماره 3 (پياپي 71)، 1388
320 صفحه

 

بررسي اثر چند قارچ كش روي جوانه زني اسپورهاي Ophiostoma novo-ulmi در شرايط آزمايشگاهي
میرمعصوم عراقي ، كامران رهنما ، نسرین سلیمانی پور ، فرهاد مشهوری   ص 224
 
چکيده   مشاهده متن   [PDF 207KB]

در اين تحقيق اثر 4 قارچ كش كاربندازيم، تيوفانات تيل، تيابندازول و رورال تي اس روي جوانه زني اسپورهاي 4 جدايه از گونه جديد و مهاجم عامل بيماري مرگ هلندي نارون، Ophiostoma novo-ulmi برروي محيط كشت عصاره مالت آگار 2 درصد در شرايط آزمايشگاهي در 7 سطح 1/0، 32/0، 1، 62/2، 91/6، 42/18 و 50 قسمت در ميليون در قالب طرح كاملاً تصادفي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آزمايش نشان داد كه هر 4 قارچ كش از نظر ميزان بازدارندگي در سطح احتمال 5 و 1درصد اختلاف معني داري دارند. در اين ميان قارچ كش كاربندازيم با متوسط 57/62 درصد و قارچ كش رورال تي اس با متوسط 88/37 درصد به ترتيب بيشترين و كمترين اثر بازدارندگي از جوانه زني اسپور عامل بيماري را داشتند. همچنين مقدار 50EC براي قارچ كش هاي كاربندازيم، تيوفانات متيل، تيابندازول و رورال تي اس به ترتيب 728/0، 785/0، 228/2 و 808/4 ppm محاسبه گرديد. جدايه هاي عامل بيماري نيز از نظر ميزان تحمل به سطوح مختلف سموم در سطح احتمال 5 و 1 درصد تفاوت معني داري داشتند، به طوري كه جدايه Onu4 با 76/55 درصد بازدارندگي حساس ترين و جدايه Onu3 نيز با 04/53 درصد متحمل ترين جدايه در اين آزمون بودند. امكان استفاده از اين قارچ كش ها در رابطه با كنترل عامل بيماري مرگ هلندي نارون در اين مقاله بحث شده است.

کليدواژگان: قارچ كش، جوانه زني اسپور، 50EC، بيماري مرگ هلندي نارون، Ophiostoma novo، ulmi

 

 پارامترهاي دموگرافيك شته جاليز Aphis gossypii Glover (Hom.: Aphididae) روي خيار در شرايط آزمايشگاهي
مهدي ملاشاهي ، ابوالفضل طهماسبي   ص 236
 
چکيده   مشاهده متن   [PDF 255KB]    
 معرفي و كليد شناسايي هشت گونه از كنه هاي خانواده Macrochelidae (Acari: Mesostigmata) در استان گيلان
جليل حاجي زاده ، فرید فرجی ، مهیار رفعتی فرد   ص 245
 
چکيده   مشاهده متن   [PDF 289KB]    

 بررسي اثر پرتو گاما روي حشرات كامل سوسك شپشه قرمز آرد (Herbest. Tribolium castaneum) و اسيدهاي آمينه ضروري آرد گندم در شرايط آزمايشگاهي
شهره خاقاني ، حسين اللهياري ، حميدرضا ذوالفقاريه ، شهاب خاقاني ، شيرين ميرمحمدی ، آزيتا علاسوند زراسوند   ص 254
 
چکيده   مشاهده متن   [PDF 152KB]

آفات انباري و به ويژه شپشه هاي آرد يكي از مهم ترين عوامل تخريب كننده كميت و كيفيت آردهاي انباري هستند. در اين پژوهش با هدف بررسي كارايي راه كاري غيرشيميايي براي مهار سوسك Tribolium castaneum، اثر دزهاي مختلف پرتو گاما روي مرحله حشره كامل مسن و جوان اين سوسك مورد بررسي قرار گرفت. حشرات مورد آزمايش در شرايط كنترل شده (حرارت 1±27 درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي 10±65 درصد و دوره نوري 8:16) پرورش داده و نمونه هاي پرتوتابي شده نيز در همين شرايط قرار گرفتند. براساس آزمايش هاي مقدماتي، دامنه دز آزمايشي براي مراحل رشدي حشرات كامل مسن و جوان تعيين گرديد. حشرات كامل مسن و جوان در معرض دزهاي مورد نظر قرار گرفتند و ميزان مرگ آنها پس از يك روز مشاهده و ثبت گرديد. تجزيه پروبيت داده ها نشان داد كه دز لازم براي كشته شدن 50 درصد از جمعيت اين مراحل به ترتيب 64/1671 و 30/1495 گري مي باشد. به عبارت ديگر، تابش 64/1671 گري از پرتو گاما قادر است تا 50 درصد از جمعيت حشرات مسن و جوان را در طول 3 روز از بين ببرد. براي بررسي اثر پرتوتابي بر كيفيت آرد، ميزان اسيد آمينه هاي ضروري موجود در آرد پيش و پس از پرتودهي مورد تجزيه شيميايي قرار گرفت. تجزيه داده هاي به دست آمده نشان داد پرتودهي هيچ اثر منفي بر ميزان اسيدهاي آمينه موجود در آرد در دزهاي آزمايش شده (1200 و 2400 گري) نداشت و تنها سبب افزايش معني دار مقدار اسيد آمينه فنيل آلانين گرديد.

کليدواژگان: آرد، اسيدهاي آمينه، آفت انباري، پرتو گاما، Tribolium castaneum

    

یکشنبه ۱۰ مرداد۱۳۸۹ | 9:52 | شهرام حسامی |

نويسنده: سيما رادمنش

ايران يكي از 8 كشور برتر توليدات باغي در دنياست و در توليد 14 محصول باغي رتبه اول تا هفتم را به خود اختصاص داده است. با وجود اين در زمينه صادرات ميوه نه تنها جزو 100 كشور اول به حساب نمي آييم بلكه در سال هاي اخير شاهد ورود انواع ميوه ها و محصولات كشاورزي به داخل كشور بوده ايم.
    آنچه مسلم است، سنتي بودن توليد محصولات كشاورزي و بالابودن هزينه هاي توليد باعث شده تا قدرت رقابت برخي محصولات كشاورزي كشورمان در بازارهاي جهاني كاهش يافته و با توجه به پايين بودن تعرفه واردات محصولات كشاورزي در اين سال ها زمينه ورود انواع ميوه هاي خارجي به كشور فراهم شود. البته قيمت انواع ميوه و صيفي جات در باغات و مزارع كه از سوي دلالان خريداري مي شود به نسبت آنچه در بازار به دست مصرف كننده داخلي مي رسد بسيار پايين تر است و اين تفاوت قيمت گاهي به حدي است كه برداشت محصول براي باغدار به صرفه نمي شود.
    عدم سرمايه گذاري مناسب و كافي در زيرساخت ها و امور زيربنايي بخش كشاورزي، كشت سنتي، افزايش هزينه هاي كشت، داشت و برداشت و نبود تشكل هاي توانمند در بخش كشاورزي كه بتواند حلقه واسط بين توليد و بازار مصرف باشد همه از جمله عواملي هستند كه باعث مي شوند قيمت نهايي محصول كشاورزي و آنچه به دست مصرف كننده مي رسد با افزايش روبه رو شود.
    هرچند وزير جهاد كشاورزي اعلام كرده است كه براي جلوگيري از سوءاستفاده برخي دلالان تشكل ها و تعاوني ها در سيستم توزيع، محصولات كشاورزي ساماندهي مي شوند و تمام تعاوني ها و تشكل هاي بخش كشاورزي از طريق سازمان مركزي تعاوني روستايي براي محدود كردن فعاليت دلالان در بخش توزيع مديريت مي شوند، اما برخي از كشاورزان اين اقدام را به دليل آن كه ساختاري وابسته به دولت دارد موثر نمي دانند و معتقدند دولت بايد با سرمايه گذاري در امور زيربنايي كشاورزان را حمايت كند و به مرور با ايجاد خودباوري در كشاورزان و افزايش توان مالي آنها تشكل هايي قدرتمند در بطن آنها به طور خودجوش شكل بگيرد.
    
    دغدغه پس از توليد
    عنايت الله بياباني، باغدار و توليدكننده مركبات، كيوي و چاي در استان مازندران در گفتگو با «جام جم» در مورد دلايل بالابودن هزينه تمام شده محصول مي گويد: با توجه به شرايط اقليمي مناسب و انرژي خدادادي در كشور عاملي كه باعث مي شود هزينه توليد محصول در كشور افزايش يابد عدم سرمايه گذاري مناسب در زيرساخت هاي بخش كشاورزي است.
    اگر دولت در اين سال ها سرمايه گذاري مناسبي در امور زيربنايي انجام مي داد، الان برداشت محصول در هر هكتار با صرفه جويي در منابع آب افزايش مي يافت و توليدات نهايي با افزايش برداشت به نسبت هزينه هايي كه براي ما ايجاد مي كند ارزان تر تمام مي شد.
    وي با اشاره به كشت سنتي در باغات و مزارع مي گويد: به دليل عدم سرمايه گذاري مناسب در زيرساخت ها هزينه توليد محصول بالاست و بايد دولت در اين زمينه حمايت هايي بكند. اين كشاورز تنها دليل بالارفتن قيمت محصولات تا رسيدن به دست مصرف كننده را كشت سنتي نمي داند و معتقد است عامل ديگري كه در بالارفتن قيمت ها تاثير مي گذارد عدم رعايت قوانين حاكم بر بازار است.
    وي مي افزايد: متاسفانه ما هيچ گونه برنامه ريزي براي اين كه دغدغه پس از توليد را حل بكنيم نداريم و اين عدم برنامه ريزي باعث مي شود اين نگراني را همواره داشته باشيم كه توليدكننده محصول در ارتباط با بازار پس از توليد همواره در اسارت گروه هاي مافيايي، انحصارطلب ها و پول پرست هايي ـ كه هميشه خواستند در كوتاه مدت با داشتن پول، كشاورز را با پيش خري كردن محصول استثمار كنند ـ باشد.
    بياباني مي گويد: اين مساله به صورت سنتي از گذشته وجود داشته و اين انحصارطلب ها حتي در مورد صيفي جات نيز پيش از توليد، محصول را به صورت هكتاري پيش خريد مي كنند بدون آن كه در نظر بگيرند اين حركت و نحوه عرضه چه پيامدهاي سوئي براي مصرف كننده به دنبال دارد.
    بياباني با اشاره به تاثير اجراي هدفمند كردن يارانه ها بر بخش كشاورزي گفت: در حال حاضر با توجه به كاهش سهميه سوخت يارانه اي و افزايش قيمت حامل هاي انرژي و هزينه هاي حمل بار، سوخت مصرفي ادوات كشاورزي و موتورهاي سمپاشي و ... اين بخش متاثر شده است و ما هنوز نتوانسته ايم افزايش هزينه هاي متاثر از اجراي هدفمندي يارانه ها را با وضعيت توليد هماهنگ كنيم.
    وي مي افزايد: مسلم است ما بايد مزيت ها را در نظر بگيريم. ما در حال حاضر در خيلي از محصولات باغي مزيت داريم و واردات مفهوم نخواهد داشت. زيرا واردات علاوه بر زيان اقتصادي آسيب هاي نباتي دارد در واقع ساليان سال براي مبارزه با برخي آفات سرمايه گذاري شده است ولي بخاطر واردات بي رويه به عنوان حمايت از مصرف كننده لطماتي را به اين بخش وارد كرده ايم.
    وي در پاسخ به اين سوال كه به طور ميانگين هزينه تمام شده يك كيلو مركبات براي كشاورز چقدر تمام مي شود و اين قيمت با چه اختلافي به دست مصرف كننده مي رسد مي گويد: هزينه تمام شده هر كيلو مركبات بدون در نظر گرفتن سرمايه ثابت مثل زمين و درخت هر كيلو حدود250تومان است كه شامل هزينه هاي سمپاشي، كودپاشي، هرس باغ، شخم زني، كارگر و ... است. و از كشاورز حدود هر كيلو 300 تومان خريداري مي شود. در حالي كه پرتقال در بازار براي مصرف كننده كيلويي 800 و حتي بيش از هزار تومان فروخته شده است.
    
    توليد سنتي، مشكل باغداران
    وي يكي از مشكلات باغداران را توليد سنتي دانست و گفت: توليد سنتي باعث شده تا هزينه توليد بالاباشد؛ در حالي كه مي توان با اصلاح ساختار از جمله انتخاب مناسب محصولات باغي، بهبود نحوه كاشت، نوع مناسب درخت، يكپارچه سازي اراضي، مكانيزاسيون، استفاده از روش هاي نوين آبياري و... با افزايش عملكرد و بازده توليد هزينه ها را كاهش داد كه اين مساله نياز به سرمايه گذاري و ارائه تسهيلات و حمايت هاي دولت دارد؛ اما متاسفانه تسهيلاتي كه داده مي شود با نرخ بهره بالا(حدود 17 درصد) است.
    
    انجام كار ترويج به جاي مزارع در ادارات
    بياباني در پاسخ به اين سوال كه آيا براي كاشت و برداشت علمي محصولات، آموزش هاي لازم به كشاورزان داده مي شود، گفت: دولت بايد كارهاي ترويجي را در خود مزارع انجام دهد؛ اما متاسفانه كار ترويج در اتاق ادارات صورت مي گيرد و كشاورز بايد خودش از مروج سوال كند؛ در حالي كه مروج بايد آن را در مزارع و باغات آموزش بدهد و ما اگر تلفيق علم و تجربيات را داشته باشيم، مي توانيم هزينه هاي توليد را كاهش دهيم.
    بياباني در پاسخ به اين پرسش كه ساماندهي تشكل ها و تعاوني ها از طريق سازمان تعاون روستايي تا چه حد مي تواند دست دلالان سودجو را در افزايش قميت ها كوتاه كند، مي گويد: تشكل هايي كه به وجود مي آيند، بايد واقعي باشند و وابسته به دولت و تحت سلطه دولت نباشند؛ اما متاسفانه بيشتر تعاوني ها وابسته هستند و كارايي لازم را ندارند و مغاير اصل 44 هستند.
    
    تشكل هاي توليد جايگاه خوبي ندارند
    ناصر كريمي، توليدكننده سيب، گندم و چغندرقند در آذربايجان غربي نيز به «جام جم» مي گويد: تشكل هاي موجود در حال حاضر توان مالي لازم را ندارند و در جامعه كشاورزي حرف آنها را قبول نمي كنند و از جايگاه خوبي برخوردار نيستند.
    وي با اشاره به اين كه فعاليت كشاورزي قبل از صنعت شروع شده است، مي گويد: در فرانسه 350 سال است كه خانه كشاورز فعاليت مي كند و يكي از قوي ترين تشكل هاست و كسي نمي تواند روي حرف آن حرفي بزند و اين تشكل تصميمات مهمي در حمايت از بخش كشاورزي مي گيرد.
    وي درخصوص حلقه توزيع محصولات كشاورزي به بازار مي گويد: كشاورزان در حال حاضر با هزينه هاي بالاي توليد مواجهند كه با بالارفتن هزينه، دستمزد كارگر و ساير هزينه ها، توان مالي كافي ندارند و در اين ميان گروه هاي مافيايي از نياز كشاورز به پول سوءاستفاده كرده و همواره در كمين هستند كه محصول او را با قيمت پايين پيش خريد كنند.
    
    مقصر دولت است
    عسكري، كارشناس زراعي و باغي نيز مقصر اصلي افزايش قيمت محصولات كشاورزي را عملكرد دولت مي داند و مي گويد: در بخش كشاورزي سرمايه گذاري لازم در امور زيربنايي نشده است. اموري مثل تسطيح اراضي، زهكشي، يكپارچه سازي اراضي، جلوگيري از خرد شدن اراضي، استفاده از روش هاي نوين آبياري و كمك هاي مالي و تسهيلات نياز به سرمايه گذاري دارد.
    وي افزود: در حال حاضر قيمت يك تراكتور خارجي خوب همه كاره بيش از 100 ميليون تومان و قيمت تراكتور داخلي 40ـ 30 ميليون تومان است و مي بينيد كه كشاورز براي خريد اين ادوات به نقدينگي نياز دارد كه تسهيلات مناسب در اختيار وي قرار نمي گيرد.
    عسكري گفت: در حال حاضر محصولات كشاورزي ما با توجه به بالابودن هزينه هاي توليد قابل رقابت نيست.
    متاسفانه در بخش كشاورزي، مساله فروش تاسف بارتر از بخش صنعت است و عده اي همواره به عنوان دلال و واسطه پيدا شدند كه دسترنج كشاورزان را ارزان خريداري كنند. وي مي افزايد: البته وجود دلال و واسطه را نفي نمي كنم؛ چون وجود آنها نيز لازم است؛ اما نه به شكل كنوني كه با دست به دست گشتن كالا، قيمت نهايي براي مصرف كننده افزايش يابد. شما مي بينيد كه در حال حاضر حتي در ميادين ميوه و تره بار باز هم قيمت ها بالاست و اگر در همين ميادين نيز كنترل بهتري شده بود و سرمايه گذاري و برنامه ريزي دقيق تري صورت مي گرفت، قيمت محصول پايين تر بود.
    عسكري گفت: در بازار در حال حاضر پسته آمريكا در كشورهاي حاشيه خليج فارس ارزان تر از پسته ايران فروخته مي شود و توليدش از ما بالاتر رفته است. افزايش توليد در كشورهاي توسعه يافته به دليل كشت مكانيزه و يكپارچه توليد است كه توانسته اند با افزايش توليد، هزينه ها را كاهش دهند.
    شاكله صحبت كشاورزان و كارشناسان بخش كشاورزي، لزوم توجه جدي به سرمايه گذاري هاي زيربنايي در بخش كشاورزي و تقويت توان مالي كشاورزان براي ادامه فعاليت است تا بتوان در سايه توليد محصولات كيفي كشاورزي با قيمت تمام شده پايين علاوه بر تامين، نياز داخل، در بازارهاي جهاني نيز قدرت رقابت داشته باشيم و اگر از امروز به فكر نباشيم، فردا بسيار دير است.
    
روزنامه جام جم > شماره 2871 25/3/89 > صفحه 11
پنجشنبه ۲۷ خرداد۱۳۸۹ | 12:29 | شهرام حسامی |

ميخك، catnip ،چريش و ليموترش از گياهاني است كه روغن آنها مانع از گزش پشه مي شود.
    اين روغن چنانچه همراه با سنبل هندي و نعناع هندي مورد استفاده قرار گيرد، تاثير بيشتري در دفع حشرات خواهد داشت.
    از آنجا كه پشه ها و ديگر حشرات پس از نيش زدن و انتقال مواد تحريك زا به بدن انسان باعث التهاب، سوزش و خارش پوست و حتي چشم مي شود، سيستم ايمني را آسيب مي زند.
    بر اين اساس محققان پس از پژوهش هاي انجام گرفته تركيبات مفيدي را در برخي منابع گياهي يافته اند كه مانع از گزش حشرات مي شود.
    نتايج حاصل از بررسي ها نشان داده است، catnip گياهي است با خواص دارويي كه روغن آن حاوي تركيباتي است كه تا حدود دو ساعت مانع از نزديك شدن حشرات به انسان شده و پوست را محافظت مي كند.
    اين تركيبات بدون آنكه بوي بد داشته باشد، عارضه ديگر مواد شيميايي از بين برنده حشرات را نداشته و براي پوست مضر نيست.
    علاوه بر روغن درخت ميخك، روغن ليموترش نيز از تركيبات ديگري است كه با غلظت 10 تا 30 درصد و حتي در تركيب با روغن نارگيل، دفع كننده قوي حشرات است كه از پوست محافظت مي كند.
    محققان همچنين روغن چريش را كه از درخت آن استخراج مي شود، ماده طبيعي خوبي براي دور كردن حشرات مي دانند.
    اين درخت معجزه آسا بسيار معطر بوده و محتواي بيش از
    صد ماده شيميايي است. دور كردن پشه و مگس از خواص مهم درخت چرسيش است كه از قديم براي مبارزه با آنان نيز كاربرد داشته است.
    علاوه بر موارد فوق، استفاده از لباس هايي با رنگ روشن بخصوص سفيد، سبز يا زردرنگ، مصرف سير و موادغذايي حاوي ويتامين هاي گروه ب، كمك زيادي به مصون ماندن پوست در برابر نيش حشرات مي كند
روزنامه ايران >
شماره 4529 26/3/89 > صفحه 15 
پنجشنبه ۲۷ خرداد۱۳۸۹ | 12:21 | شهرام حسامی |

فصلنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي

فصلنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي داراي رتبه علمی - پژوهشی به زبان فارسي، انگليسي

سال شانزدهم، شماره 3 (پياپي 71)، 1388
320 صفحه

 

پارامترهاي دموگرافيك شته جاليز Aphis gossypii Glover (Hom.: Aphididae) روي خيار در شرايط آزمايشگاهي

مهدي ملاشاهي ، ابوالفضل طهماسبي   ص 236

چکیده:براي تعيين پارامترهاي دموگرافيكي شته جاليز، 20 عدد شته ماده بكرزا روي برگ خيار در يك قفس برگي به قطر 60 و ارتفاع 10 ميلي‏متر و در داخل اتاقك رشد در دماي 2±26 درجه‏ سانتي‏گراد، دوره‏ي نوري 16:8 ساعت (تاريكي: روشنايي) و رطوبت نسبي 5±65 درصد پرورش داده شدند. مقدار اميد زندگي در ابتداي ظهور حشرات كامل برابر با 8/12 روز (بيشترين مقدار) و در سن بيست و يك برابر با 1 روز (كمترين مقدار) بود. نرخ ذاتي افزايش جمعيت، 471/0 شته‏ ماده به ازاي هر فرد ماده در روز و نرخ خالص توليدمثل، 256/49 شته ماده به ازاي هر فرد ماده در هر نسل بود. ميانگين طول مدت هر نسل، 27/8 روز و مدت زمان لازم براي دو برابر شدن جمعيت، 47/1 روز محاسبه شد. جمعيت شته مي‏تواند در مدت يك هفته، 03/27 برابر افزايش يابد. ميانگين طول عمر حشرات كامل 09/1±8/13روز، ميانگين تعداد نتاج توليد شده توسط هر ماده 32/2±05/49 عدد و ميانگين تعداد نتاج ماده به ازاي هر ماده در هر روز، 59/0±22/3 عدد بود.

معرفي و كليد شناسايي هشت گونه از كنه هاي خانواده Macrochelidae (Acari: Mesostigmata) در استان گيلان

جليل حاجي زاده ، فرید فرجی ، مهیار رفعتی فرد   ص 245

چکیده: كنه هاي خانواده Macrochelidae جانوران شكارگري هستند كه در زيستگاه هاي مختلف خاكي زندگي كرده و مي توانند از اهميت اكولوژيكي زيادي برخوردار باشند. طي سال هاي 1387-1386 به منظور تعيين فون كنه هاي اين خانواده از زيستگاه هاي مختلف خاكي دراستان گيلان نمونه برداري هايي به عمل آمد. همچنين كليدي براي شناسايي كنه هاي خانواده Macrochelidae استان گيلان ارايه شده است. در مجموع هشت گونه از كنه هاي اين خانواده از دو جنس متفاوت جمع آوري و شناسايي شدند. از اين تعداد، دو گونه براي اولين بار از ايران و هفت گونه براي اولين بار از استان گيلان گزارش مي شوند كه به ترتيب با دو و يك ستاره مشخص شده اند. اين گونه ها شامل Holostaspella bifoliate*، Macrocheles recki**، M. merdiarus، M. peniculatus**، M. muscaedomesticae*، M. peniciliger*، M. robustulus* و M. glaber* مي باشند.

بررسي اثر پرتو گاما روي حشرات كامل سوسك شپشه قرمز آرد (Herbest. Tribolium castaneum) و اسيدهاي آمينه ضروري آرد گندم در شرايط آزمايشگاهي

شهره خاقاني ، حسين اللهياري ، حميدرضا ذوالفقاريه ، شهاب خاقاني ، شيرين ميرمحمدی ، آزيتا علاسوند زراسوند   ص 254

چکیده:آفات انباري و به ويژه شپشه هاي آرد يكي از مهم ترين عوامل تخريب كننده كميت و كيفيت آردهاي انباري هستند. در اين پژوهش با هدف بررسي كارايي راه كاري غيرشيميايي براي مهار سوسك Tribolium castaneum، اثر دزهاي مختلف پرتو گاما روي مرحله حشره كامل مسن و جوان اين سوسك مورد بررسي قرار گرفت. حشرات مورد آزمايش در شرايط كنترل شده (حرارت 1±27 درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي 10±65 درصد و دوره نوري 8:16) پرورش داده و نمونه هاي پرتوتابي شده نيز در همين شرايط قرار گرفتند. براساس آزمايش هاي مقدماتي، دامنه دز آزمايشي براي مراحل رشدي حشرات كامل مسن و جوان تعيين گرديد. حشرات كامل مسن و جوان در معرض دزهاي مورد نظر قرار گرفتند و ميزان مرگ آنها پس از يك روز مشاهده و ثبت گرديد. تجزيه پروبيت داده ها نشان داد كه دز لازم براي كشته شدن 50 درصد از جمعيت اين مراحل به ترتيب 64/1671 و 30/1495 گري مي باشد. به عبارت ديگر، تابش 64/1671 گري از پرتو گاما قادر است تا 50 درصد از جمعيت حشرات مسن و جوان را در طول 3 روز از بين ببرد. براي بررسي اثر پرتوتابي بر كيفيت آرد، ميزان اسيد آمينه هاي ضروري موجود در آرد پيش و پس از پرتودهي مورد تجزيه شيميايي قرار گرفت. تجزيه داده هاي به دست آمده نشان داد پرتودهي هيچ اثر منفي بر ميزان اسيدهاي آمينه موجود در آرد در دزهاي آزمايش شده (1200 و 2400 گري) نداشت و تنها سبب افزايش معني دار مقدار اسيد آمينه فنيل آلانين گرديد.

پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت۱۳۸۹ | 12:18 | شهرام حسامی |

فصلنامه گياه پزشكي

فصلنامه به زبان فارسي - انگليسي

سال اول، شماره 2، 1388

 


مقالات فارسي
 اثر دما روی رشد، طول عمر و میزان پارازیتیسم زنبور Closterocerus formosus (Hym.: Eulophidae) پارازیتوئید مگس مینوز برگ سبزی Liriomyza trifolii (Dip.: Agromyzidae)
شهرام حسامی، هادی استوان، ابراهیم ابراهیمی، محمود شجاعی، كریم كمالی    صص 114-125
مشاهده متن   [PDF 217KB]    


 بررسي رهاسازي انبوه بالتوري سبزChrysoperla carnea (Neu.، Chrysopidae) در كنترل بيولوژيك شپشك آرد آلود جنوب Nipaecoccus viridis (Hem.، Pseudococcidae) در باغات مركبات جهرم
عبدالرسول ذاكرین، كریم زیبایی، مجید فلاح زاده   صص 126-139
مشاهده متن   [PDF 210KB]    


 بررسي مقدماتي فون مگس هاي خانواده Tachiniade (Diptera) در استان فارس
مهدی غیبی، هادی استوان   صص 140-166
مشاهده متن   [PDF 740KB]    


 بررسی جنبه هایی از زیست شناسی كنه تارتن دو لكه ای Tetranychus urticae (Acari: Prostigmata: Tetranychidae) روی پنبه در شراﻳط آزماﻳﺸﮕﺎهی
سید حمیدرضا فرقانی، نازیلا هنرپرور   صص 168-179
مشاهده متن   [PDF 175KB]    


 شناسایی شب پره های خانواده Sphingidae در برخی مناطق استان فارس
فرنگیس قاسمی، حسن آل منصور، سید اصغر آل حسین   صص 180-194
مشاهده متن   [PDF 308KB]    


 شناسایی جدايه هاي Pseudomonas syringae pv syringae جدا شده از درختان ميوه هسته دار با استفاده از انگشت نگاری ژنتیكی با توالی REP
ساغر كتابچی، نادر حسن زاده    صص 196-210
مشاهده متن   [PDF 249KB]    


 شناسایی برخی عوامل بیماری زای قارچی ریشه و طوقه گیاه كلزا در اصفهان
مهدی نصر اصفهانی، آزاده صنیعی راد، نرگس نصرالهی   صص 212-227
مشاهده متن   [PDF 239KB]    
مقاله كوتاه
 اولین گزارش زیر جنس و گونه Orius (Microtrachelia) retamae (Hemiptera: Anthocoridae) از ایران
محمد فرزانه ، هادی استوان، مصطفی حقانی   صص 228-233
مشاهده متن   [PDF 157KB]    
مقاله انگليسي
 A contribution to the fauna of Sphecidae and Crabronidae (Hymenoptera) in Fars province، Iran
Majid Fallahzadeh، Hadi Ostovan، Nazila Saghaei    Pages 234-248    (انگليسي)
مشاهده متن   [PDF 277KB]    
سه شنبه ۱۷ فروردین۱۳۸۹ | 14:18 | شهرام حسامی |

ScienceDaily (Dec. 19, 2009) — Using a microscope the size of a football field, researchers from The University of Western Ontario are studying why some insects can survive freezing, while others cannot.

Why is this important? Because the common fruit fly (Drosophila melanogaster) is one of the bugs that cannot survive freezing and the little creature just so happens to share much of the same genetic makeup as humans, therefore finding a way to freeze them for research purposes is a top priority for geneticists the world over (about 75 per cent of known human disease genes have a recognizable match in the genetic code of fruit flies).

And why the large microscope?

"It's the only one in the world that's set up for this kind of imaging on insects," says lead researcher Brent Sinclair of his team's use of the Advanced Photon Source (APS), located near Chicago, Illinois. The APS generates high-energy x-rays that allow Sinclair and his collaborators to film the formation and spread of ice in real time as the maggots freeze.

An assistant professor in Western's Department of Biology, Sinclair explains that the physical processes of ice formation seem to be consistent among species that do and don't survive freezing. However, it seems that the insects that survive freezing have some control over the process of ice formation. They freeze at consistently higher temperatures than those that don't.

Sinclair says this implies that the main adaptations required to survive freezing are at the cellular or biochemical level, rather than because of fundamental structural differences.

"We're comparing Chymomyza amoena, an insect native to Ontario that survives freezing, with Drosophila melanogaster, because they're very close relatives," says Sinclair. "The idea is to find the magic bullet which allows some bugs to survive freezing and some don't. That's the goal here."

The Western-led research was published in the journal PLoS ONE, an peer-reviewed, open-access resource from the Public Library of Science.


Journal Reference:

  1. Brent J. Sinclair, Allen G. Gibbs, Wah-Keat Lee, Arun Rajamohan, Stephen P. Roberts, John J. Socha. Synchrotron X-Ray Visualisation of Ice Formation in Insects during Lethal and Non-Lethal Freezing. PLoS ONE, 2009; 4 (12): e8259 DOI: 10.1371/journal.pone.0008259

Synchrotron x-ray visualisation of ice formation in insects during lethal and non-lethal freezing. (Credit: Image courtesy of University of Western Ontario)

پنجشنبه ۳ دی۱۳۸۸ | 15:49 | شهرام حسامی |

Vol. 29 (1), September 2009

Papers in Persian with English summary:

Mollashahi, M., Sahragard, A. and Hosseini, R.
A comparative study on the population growth parameters of Coccinella septempunctata (Col.: Coccinellidae) and melon aphid, Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) under laboratory conditions

1-12
Ojie Ardebilie, M. M. and Nozari, J.
Study on the effect of digital calling songs of Cicada orni and Okanagana rimosa (Hemiptera: Cicadidae) for attracting house sparrows, Passer domesticus (Passeriformes: Passeridae)

13-21
Khajehzadeh, Y., Hasany Moghadam, M., Baghery, S. and Keyhanian, A. A.
Determination of economic injury level of Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae) on canola var. Hayola 401 in Khuzestan

23-36
Karimpour, Y., Fathipour, Y., Talebi, A. A., Moharramipour, S. and Sedaratian, A.
Determination of the larval feeding indices of Hyles euphorbiae (Lep.: Sphingidae) on different species of weedy spurges

37-49
(Short communications)

Karimpour, Y. and Razmi, M.
Pegomya bicolor (Dip.: Anthomyiidae), a species new to Iran fauna

51-52
Gheibi, M., Ostovan, H., Kamali, K. and Gilasian, E.
The first report of six tachinid flies from Iran (Diptera: Tachinidae)

53-55
Kishani Farahani, H., Goldansaz, S. H. and Sabahi, G.
Report of two fly parasitoids of carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae)

57-58
Papers in English:

Latif, M. A., Rahman, M. M., Alam, M. Z., Hossain, M. M. and Solaiman, A. R. M.
Threshold based spraying of flubendiamide for the management of brinjal shoot and fruit borer, Leucinodes orbonalis (Lep.: Pyralidae)

1-10
Fekrat, L., Shishehbor, P., Manzari, S. and Soleiman Nejadian, E.
Comparative development, reproduction and life table parameters of three populations of Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae) on onion and tobacco

11-23
Naseri, B., Fathipour, Y., Moharramipour, S. and Hosseininaveh, V.
Life table parameters of the cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) on different soybean cultivars

25-40
(Short communications)

Moghaddam, M., Ram, P., Kamali, H. and Bazoobandi, M.
Polystomophora orientalis (Hemiptera: Coccoidea: Pseudococcidae), a new genus and species record for Iran

41
Alipanah, H., Buszko, J. and Zibaiee, K.
Swammerdamia pyrella (Lep.: Yponomeutidae), a genus and species new to Iran fauna

43-45
یکشنبه ۲۲ آذر۱۳۸۸ | 11:26 | شهرام حسامی |

ماهنامه زيتون

ماهنامه علمي، تخصصي، كشاورزي

شماره 198، مرداد 1388
64 صفحه

 

بر همكنش هاي گياهان و دشمنان طبيعي آفات
گردآوري : حسين مددي   ص 1

مصرف روغن ها در كنترل حشرات و كنه هاي خسارت زا
سيدسعيد مدرس نجف آبادي   ص 18

شنبه ۱۱ مهر۱۳۸۸ | 13:12 | شهرام حسامی |

Nazari, V., ten Hagen, W. and Bozano, G., 2009. Molecular systematics and phylogeny of the ‘Marbled Whites’ (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae, Melanargia Meigen). Systematic Entomology (2009), DOI: 10.1111/j.1365-3113.2009.00493.x

Abstract. We investigated genetic divergence and phylogenetic relationships amongst all known species of Palaearctic butterflies of the genus Melanargia using sequence information from three genes [mitochondrial cox1 barcode region (658 bp), ribosomal 16S rRNA (c. 518 bp), and nuclear wg (404 bp)]. Results show a lack of DNA divergence among several poorly characterized taxa, as well as deep divergences within and between others. We corroborated the molecular information with morphological and genitalic characters as well as with geographic data. We revise the taxonomy of Melanargia, and propose a new systematic scheme for the group. We revive some previous synonymies (M. lucasi meadwaldoi stat. rev., M. ines fathme stat. rev., M. ines jahandiezi stat. rev., M. meridionalis tapaishanensis stat. rev.), revise the status of some subspecies into species (M. transcaspica stat. nov., M. lucida stat. nov., M. wiskotti stat. nov.) and of several species into subspecies of other taxa (M. evartianae sadjadii stat. nov., M. larissa hylata stat. nov., M. larissa grumi stat. nov., M. larissa syriaca stat. nov., M. larissa titea stat. nov., M. lugens montana stat. nov., M. epimede ganymedes stat. nov.), revise the status of subspecies and transfer them to other species (M. larissa lorestanensis stat. nov., M. larissa iranica stat. nov., M. larissa karabagi stat. rev., M. larissa kocaki stat. nov., M. transcaspica eberti stat. nov.), and propose new synonymies (M. larissa titea = M. titea standfussi syn. nov. = M. titea titania syn. nov., M. leda leda = M. leda yunnana syn. nov., M. lugens lugens = M. lugens ahyoui syn. nov., M. lugens hengshanensis = M. lugens hoenei syn. nov., M. halimede halimede = M. halimede gratiani syn. nov., M. asiatica asiatica = M. asiatica dejeani syn. nov., = M. asiatica elisa syn. nov., = M. asiatica sigberti syn. nov.).

Paper in
Files (Nazari et al 2009.pdf)

Many Thanks to Vazrik

شنبه ۱۱ مهر۱۳۸۸ | 13:6 | شهرام حسامی |

مجله پژوهشي تحقيقات حمايت و حفاظت جنگل ها و مراتع ايران

دوفصلنامه كشاورزي 

سال ششم، شماره 2 (پياپي 12)، 1387
76 صفحه

برخي از ويژگيهاي زيستي و شكارگري كفشدوزك Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae) روي پسيل معمولي پسته در شرايط آزمايشگاه
محمدرضا حسني ، محمدرضا مهرنژاد ، هادي استوان   صص 110-117
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 200KB]   

چهارشنبه ۴ شهریور۱۳۸۸ | 16:27 | شهرام حسامی |

Vazrick wrote:

Remember this note that I sent out on June 17th?

"Golestaneh, S.R., Askary, H., Farar, N. & Dousti, A. 2009. The life cycle of Danaus chrysippus Linnaeus (Lepidoptera: Nymphalidae) on Calotropis procera in Bushehr-Iran. Munis Entomology & Zoology, 4 (2): 451-456

Abstract. Danaus chrysippus L. (Lep.: Nymphalidae) is the most important pest on Calotropis procera in Bushehr-Iran. The larvae feed on the leaves and make some damages and losses on host. This study carried out on D. chrysippus life cycle in Bushehr from 2006 to 2007. For the life cycle studies, the eggs were collected from the nature and were developed in Petri dishes and 10×12 plastic dishes from egg to adult at under laboratory condition (25±2 ºC and 22±2 ºC, %60±10 RH and 16/8 L:D). The Egg, Larval and Pupal periods were frequently 3.4 ± 0.1 and 4.5 ± 0.1; 12.5 ± 0.2 and 19.1 ± 0.4; 9.8 ± 0.3 and 14.6 ± 0.7 days in 25 ºC and 22 ºC at lab. The total period from egg to adult was 26.07± 0.8 and 37.08± 0.5 days in 25 ºC and 22 ºC at laboratory condition.

pdf is available in Files (Golestaneh et al 2009.pdf).

It is good to see a paper on butterflies out of Iran for a change. It seems to be a good basic paper but the English is horrifyingly poor."


Now, the same authors have published the same paper in a different journal. Check this out:

Golestaneh, 
S. R.  Askari, H., Goldasteh, Sh., DoustiMozaffari, A. & Farrar, N., 2009. A study on the life cycle of Danaus chrysippus Linnaeus (Lep.: Nymphalidae) in Bushehr, Iran. Journal of Entomological Research, Volume 1, Issue 1, pages: 1-11 [publication of Islamic Azad University, Arak Branch, ISSN 20024668, http://jer.entomology.ir]

Abstract. Danaus chrysippus L. (Lep.: Nymphalidae) is the most important pest on Calotropis procera Ait. in Bushehr, Iran. The larvae feed on the leaves and make some damages and losses on host. This study was carried out on D. chrysippus life cycle in Bushehr from 2006 to 2007. The sampling was carried out weekly by two stage cluster sampling method in nature. For the life cycle studies, the eggs were collected from the nature and were developed in petri dishes and 10×12 plastic dishes from egg to adult under laboratory conditions (25±2ºC and 22±2ºC, %60±10 RH and 16/8 L:D). The results showed that the first adults emerged gradually in February 2006. During the summer and the winter in 2007, any forms of this butterfly have not been observed in Abpakhsh. Incubation period of eggs were 3.4 and 4.5 days; Developmental period of larvae were 12.5 and 19.1 and for pupae 9.8 and 14.6 days under temperatures of 25 and 22˚C at the laboratory conditions respectively. The total period from egg to adult was 26.07±0.8 and 37.08±0.5 days in 25 and 22ºC respectively at laboratory conditions. This butterfly had 5 overlaped generations in a year.

Isn't that interesting ... I have placed this second paper also in Files (Golestane et al 2009-2.pdf), but it is also available to download from here (H/T to Sh. Hesami).

چهارشنبه ۲۱ مرداد۱۳۸۸ | 11:10 | شهرام حسامی |

نشريه علمی تخصصی تحقيقات حشره شناسی (دانشگاه آزاد اسلامی اراک)

جلد 1، شماره 1، سال 1388


1-مطالعه چرخه زندگی پروانه برگ­خوار استبرق، (Danaus chrysippus L. (Lep.: Nymphalidae، در استان بوشهر

سید رضا گلستانه، حسن عسکری، شیلا گلدسته، ابوفاضل دوستی مظفری، ناصر فرار

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

2- بررسی نوسانات جمعیت تخم ساقه‌خوار نیشکر، Sesamia nonagrioides Lefebvre، و درصد پارازیتیسم آن توسط زنبور Platytelenomus hylas Nixon در ارتباط با فنولوژی گیاه

عبدالرضا صیادمنصور، ابراهیم سلیمان­نژادیان، فرحان کچیلی، علیرضا عسکریان زاده، جهانشیر شاکرمی

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

3-حساسیت سه مرحله رشدی مگس مینوز، (Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae، به حشره‌كش‌هاي بيورشنال در شرایط آزمایشگاهی

بنفشه اصغری طبری، عزیز شیخی گرجان، محمود شجاعی، محمدظاهر رجبی، آرزو یوسفی پرشکوه

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

4- كاربرد فناوري هسته­اي جهت تعيين دز كنترل­كننده كرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae(

حميدرضا ذوالفقاريه، رضا وفايي شوشتري، حسين فرازمند، محمدرضا اردكاني، محمد بابايی، حسين مصطفوی

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

5-مطالعه پراکنش کرم میوه­خوار خرما،(Batrachedra amydraula Meryrick (Lep.: Batrachedridae، در استان خوزستان با استفاده از مدل ژئواستاتیستیک

مسعود لطیفیان، ابراهیم سلیمان نژادیان

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

6- مطالعه ترجيح تغذيه­اي و تخم­ريزي مگس مينوز،( Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae، روي ارقام مختلف خيار گلخانه­اي

شيرين تواناپور، محمد سعيد امامي، ابراهيم بهداد

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

7- اولین گزارش سه گونه از زنبورهاي خانواده‌ Ichneumonidae از استان یزد

عليرضا زارع پور اشكذري، علي اصغر طالبي، رضا وفايي شوشتري

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

8- بررسي فونستیک كنه‌هاي انگور (Acari) در موستان­های صفي‌آباد خوزستان

ايرج درويش زاده، كريم كمالي

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

سه شنبه ۳۰ تیر۱۳۸۸ | 17:20 | شهرام حسامی |

آخرين مطالب
» پروانه هاي ايران در معرض انقراض
» 15th International Symposium on Insect-Plant Relationships
» تصاویری از حشرات
» معرفی کتاب
» سومين همايش ملي مديريت کنترل آفات
» آشنايي با سموم و كنترل انواع مسموميت
» برنج تراريخته ايران خوراك موش شد
» Seventh International Symposium on Molecular Insect Science
» فسيل حشره 250 (520?) ميليون ساله
» INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOPESTICIDES 7
Design By : Pars Skin